Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Online portal van: Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs Nieuws


Winnend bod op veiling aanvaard? Btw verschuldigd!

Veilt een btw-ondernemer goederen en diensten via een website? Dan is hij btw verschuldigd op het moment waarop hij de winnende consument een te verzilveren bon overhandigt. Dit geldt ook als in de praktijk niet alle consumenten hun bonnen verzilveren.
Een vennootschap exploiteert een website, waarop consumenten op een internetveiling kunnen bieden op goederen en diensten van derde-ondernemers (aanbieders). Tot de aangeboden prestaties behoren onder meer reizen en arrangementen. Wie op het moment van sluiten van de veiling het hoogste bod plaatst, is de winnaar. Vervolgens moet de winnende consument binnen een bepaalde periode zijn bod plus € 5 administratiekosten betalen aan het bedrijf. Daarna ontvangt deze consument een digitale bon met een code. De consument moet deze bon binnen een vooraf vastgestelde periode verzilveren bij de aanbieder. .....
Tue, 17 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Wettelijke betaaltermijn grootbedrijven naar 30 dagen

Rekeningen van MKB’ers moeten door het grootbedrijf met ingang van 1 juli 2022 binnen 30 dagen worden betaald. Tot 1 juli 2022 is die betaaltermijn 60 dagen. Het besluit met de inwerkingtredingsdatum is in het Staatsblad gepubliceerd.
Het gaat om de rekeningen van kleine en middelgrote ondernemers die leveren aan grootbedrijven en van zzp’ers die zich laten inhuren. Uit cijfers blijkt dat 11% van de MKB-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd, dan waar zij zich prettig bij voelden. Dit betreft zo’n 50.000 MKB-bedrijven. .....
Tue, 17 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Geen aftrek van door dga te beïnvloeden boeterente

Heeft een dga een hypotheek afgesloten bij zijn eigen bv? En kan hij zelf bepalen hoeveel boeterente hij moet betalen bij een voortijdige aflossing? Dan mag hij deze boeterente niet aftrekken, zo oordeelt Rechtbank Den Haag.
Een stamrechtvennootschap leent op 1 januari 2012 een bedrag van € 100.000 aan haar directeur en enig aandeelhouder. Hij gebruikt deze lening ten behoeve van zijn eigen woning. In principe is hij over deze lening 7,9% interest verschuldigd gedurende de eerste dertig jaren. Voor het eerste jaar is de interest 6,5%. De dga kan echter gedurende een rentevaste periode de bv verzoeken om het rentepercentage en/of de duur van de rentevaste periode aanpassen. De bv mag wel voorwaarden stellen aan zo’n aanpassing. Bovendien is de dga boeterente verschuldigd als hij een aflossing doet buiten de daarvoor bestemde tijdstippen. Zo lost hij op 7 december 2016 € 25.000 op de lening af. De bv brengt hem over deze aflossingen € 34.078 aan boeterente in rekening. .....
Mon, 16 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Aangemeld bij MijnOverheid? Dan digitale WOZ-beschikking!

Heeft de eigenaar van een woning eenmaal zich aangemeld voor digitale toezending van WOZ-beschikkingen door de gemeente? Dan kan hij niet meer van de gemeente eisen dat zij hem de WOZ-beschikkingen op papier doet toekomen.
De eigenaar van een geschakelde bungalow gaat in beroep tegen de WOZ-beschikkingen voor de jaren 2019 en 2020. De gemeente heeft de WOZ-beschikking 2019 van € 455.000 op 28 februari 2019 digitaal verstuurd via de site MijnOverheid. Op 4 mei 2020, ruimschoots na de bezwaartermijn van zes weken, dient de eigenaar van de bungalow zijn bezwaarschrift tegen deze beschikking in. Maar volgens hem is deze termijnoverschrijding verschoonbaar. Zijn motivering is dat hij heeft verzocht een toezending van een hard copy van de WOZ-beschikking. De gemeente werpt vervolgens tegen dat de man zich uit eigen beweging heeft aangemeld voor digitale toezending door de gemeente. Rechtbank Midden-Nederland concludeert daarom dat de gemeente in zo’n situatie ervoor mag kiezen .....
Thu, 12 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Mogelijke afschaffing 30%-regeling leidt tot onrust

Zo’n 40 bedrijven, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties hebben de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om de 30%-regeling in huidige vorm te behouden. Volgens de ondertekenaars zet dat de Nederlandse bedrijven van de toekomst (scale-ups) op achterstand en maakt Nederland onaantrekkelijker voor het technische talent dat we keihard nodig hebben.
Vanuit de Arbeidsinspectie komen geluiden dat de arbeidsmigratie moet stoppen, omdat alleen werkgevers en uitzendbureau’s ervan profiteren. Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen is met een krimpende beroepsbevolking arbeidsmigratie in de toekomst simpelweg onontkoombaar. Met alleen meer uren werken aantrekkelijker maken, meer mensen actief krijgen op de arbeidsmarkt en automatiseren redt Nederland het niet. Anders worden er te weinig huizen gebouwd en zijn er straks geen handen meer aan het bed bijvoorbeeld. Er moet bij arbeidsmigratie echter wel worden geleerd van onze fouten. Alle grote instituten als de OESO .....
Thu, 12 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Tijdelijke wijziging Leidraad Invordering 2008

De staatssecretaris heeft besloten om tijdelijk toe te staan dat de ontvanger aan ondernemers een betalingsregeling kan toekennen voor een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat.
De maximale termijn van een betalingsregeling is twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu de invordering weer is opgestart, blijkt dat sommige ondernemers niet in aanmerking kunnen komen voor een betalingsregeling of dat er door tijdsverloop slechts een betalingsregeling voor een korte periode mogelijk is. .....
Wed, 11 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Accountantscontrole NOW-regeling vaak ontoereikend

Uit een review die de Auditdienst Rijk (ADR) heeft uitgevoerd op accountantscontroles bij de NOW-regeling blijkt dat een derde van die controles ontoereikend was. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.
In deze brief informeert de minister de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de subsidievaststellingen van de NOW-1 en 2, het proces rondom het terugbetalen van teveel ontvangen NOW-voorschotten en de uitkomsten van de door de ADR uitgevoerde reviews van accountantsverklaringen. .....
Wed, 11 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Geen versnelde afschrijving goodwill voor oudere ondernemer

Een dga brengt de onderneming van zijn bv in zijn eenmanszaak in en bedingt daarbij een vergoeding voor goodwill. Deze vergoeding mag niet zien op persoonlijke goodwill. Persoonlijke omstandigheden kunnen daarom geen reden zijn om de fiscale afschrijving over de goodwill te versnellen.
Een man heeft tot zijn 65ste bij een accountantskantoor gewerkt. Hij exploiteert na zijn pensionering een aangiftepraktijk in een eigen bv. Deze activiteiten zet hij in 2015 voort als eenmanszaak. Daarbij ontvangt zijn bv een bedrag van € 30.000 voor de overname van de activiteiten en klanten. De man activeert dit bedrag aan goodwill op de fiscale balans van zijn eenmanszaak. In de jaren 2015 tot en met 2017 trekt hij steeds € 10.000 af als afschrijving op de goodwill. Na het houden van een boekenonderzoek constateert de inspecteur dat dit niet terecht is. Bovendien heeft de ondernemer € 2.000 aan huisvestingkosten opgevoerd, terwijl zijn werkruimte niet voldoet aan de .....
Tue, 10 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Aanpassing minimumloon per 1 juli 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd.
Het onafgeronde aanpassingspercentage komt uit op 1,826%. Het afgeronde aanpassingspercentage is 1,81%. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 (per 01-01-2022: € 1.725,00) per maand, € 405,30 (per 01-01-2022: € 398,10) per week en € 81,06 (per 01-01-2022: € 79,62) per dag. .....
Tue, 10 May 2022 12:00:00
Lees verder...


Ontbreekt naam in contract? Winstcorrectie en naheffing btw!

Als uit de overeenkomsten van opdracht niet blijkt dat de werkzaamheden zijn verricht, riskeert de ondernemer correcties van de afgetrokken kosten en/of naheffing van btw. Het kan zelfs zo zijn dat zijn ondernemerschap ter discussie komt te staan.
Een man was in 2014 in loondienst bij een bedrijf. Daarnaast exploiteerde hij een eenmanszaak, waarbij zijn activiteiten bestonden uit het geven van workshops op het gebied van Audio en Hifi. De partner van de man was de beherende vennoot in een cv. In 2014 begon de man met het ontwikkelen van een applicatie voor de mobiele telefoon. De ontwikkeling van de applicatie was uitbesteed aan een Limited (Ltd) in India. De zwager van de man nam via zijn eenmanszaak voor een derde deel in de ontwikkeling van de applicatie. Verder sloot de man een overeenkomst van opdracht met de cv van zijn partner. De cv gaf onder andere advies over de zakelijke concepten die de eenmanszaak ontwikkelde. De cv bracht maandelijks de gewerkte uren in rekening .....
Mon, 09 May 2022 12:00:00
Lees verder...