Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Laatste update 8 mei 2020, 11.00 uur.

Het coronavirus zorgt voor heftige tijden en heeft grote impact op ons leven. We wensen u vooral gezondheid toe. 

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met dit bericht duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen u met uw bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. 

Wij raden u dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Ook is de website https://coronaregelingen.nl een handige site waarin actuele informatie is te vinden.

Daarnaast raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij weten wat er in uw bedrijf speelt en kunnen u verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) (8-5-2020)

Hebt u een overbruggingsfinanciering nodig tot € 50.000,– en had u voor de uitbraak van het coronavirus een gezonde onderneming, dan kunt u binnenkort gebruik maken van het zogenaamde Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant voor de hele lening, de rest is voor rekening van de banken.

Deze overbruggingsfinanciering is bedoeld voor ondernemers, die voor de coronacrisis een winstgevend bedrijf hadden. De voorwaarden zijn onder andere:

 • Uw omzet bedraagt meer dan € 50.000,– per jaar
 • U stond op 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw financieringsbehoefte ligt tussen de € 10.000,– en € 50.000,–
 • De looptijd van de leningen is maximaal 5 jaar
 • De rente bedraagt 4% per jaar en eenmalig 2%.

Het kabinet hoopt deze nieuwe KKC-regeling half mei a.s. beschikbaar te stellen, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Met deze KKC-regeling (tot € 50.000,–), de BMKB-C-regeling (tot € 1,5 miljoen) en de Go-C-regeling (€ 1,5 – € 150 miljoen) zijn er nu kredietregelingen met overheidsgarantie beschikbaar in alle categorieën.

De aanvraag voor de KKC-regeling doet u bij de bank. U kunt uw financieel adviseur vragen de aanvraag voor u in te dienen.

Update Compensatie voor siertelers en telers van fritesaardappelen (7-5-2020)

U kunt u als ondernemer in de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) of de fritesaardappelsector alvast aanmelden bij RVO voor de steunmaatregelen als u grote schade hebt opgelopen door de coronacrisis. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren, maar om de snelheid erin te houden kunt u u als ondernemer alvast aanmelden bij RVO.

Behalve ondernemers in de sierteeltsector en de fritesaardappelsector, kunnen ook ondernemers in de voedingstuinbouw, die Geleidelijke versoepeling coronamaatregelen (6-5-2020)

Tijdens de persconferentie van vanavond heeft het kabinet versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Eerst worden de maatregelen op lokaal niveau aangepast. Dit om drukte in het verkeer en het openbaar vervoer te vermijden. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en uiteindelijk op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden de details verder uitgewerkt.

Scholen

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei 2020.

Als het virus onder controle blijft, zal per 1 juni 2020 het voortgezet onderwijs de deuren openen (uitwerking volgt nog).

Vanaf 15 juni 2020 kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

 

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, opticiens, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij u en uw medewerkers samen met de klant vooraf bespreekt of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

Gevraagd wordt om alleen het openbaar vervoer te gebruiken als dat echt nodig is, de spits te vermijden en elkaar de ruimte te geven.

In trein, bus en metro wort u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni 2020 is dit verplicht.

Horeca, bioscopen en culturele instellingen

Vanaf 1 juni 2020 kunnen terrassen met zitplaatsen (met 1,5 meter afstand) open.

Bioscopen, restaurants/cafés en culturele instellingen mogen eveneens vanaf 1 juni 2020 open, onder de volgende voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
 • Bezoekers moeten reserveren;
 • U moet vooraf met klant afstemmen of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Vanaf 1 juli 2020 kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 

Campings en vakantieparken

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli 2020 de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. 

Verwachting per 1 september 2020

 • Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.
 • Alle contactsporten en binnensporten zullen dan weer mogelijk zijn voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.
 • Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.        

gespecialiseerd zijn in producten voor de horeca, zich melden.

Overwerk en differentiatie WW-premie (4-5-2020)

Sinds 1 januari 2020 betaalt u als werkgever, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor uw personeel met vaste contracten en een hoge WW-premie voor personeel met flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat u als werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moet afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg.

In een brief van 22 april 2020 aan de Tweede Kamer kondigen Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat de bepaling, dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen, daarom voor 2020 voor alle werkgevers wordt opgeschort.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-4-2020)

Verwacht u op korte termijn nog inkomen te hebben, maar juist in de zomermaanden niet, dan kunt u voor de zomermaanden ook een beroep doen op de Tozo-regeling. De regeling is namelijk mogelijk voor een langere periode. Aanvankelijk gold de regeling tot 1 juni 2020, nu is de regeling verlengd tot 1 september 2020. U kunt bijstand aanvragen voor maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Een voorbeeld: kwam u in maart of april nog niet in aanmerking omdat u toen nog inkomsten had boven bijstandsniveau? Als u in juni onder dat niveau zakt, kunt u alsnog bijstand aanvragen voor mei, juni, juli of voor juni, juli, augustus. U kunt vanaf eind mei a.s. voor de Tozo aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-4-2020)

Verwacht u op korte termijn nog inkomen te hebben, maar juist in de zomermaanden niet, dan kunt u voor de zomermaanden ook een beroep doen op de Tozo-regeling. De regeling is namelijk mogelijk voor een langere periode. 

Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) ook voor zorgverlener (29-4-2020)

Bent u een zorgaanbieder en hebt u ondersteuning nodig, dan moet u deze aanvragen bij de ‘inkopers’ van zorg, d.w.z. de zorgverzekeraars en de gemeenten. Maar stel dat u van hen niet de ondersteuning krijgt of stel dat uw inkomen onder bijstandsniveau blijft.

Update Noodloket–compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (29-4-2020)

Kunt u als ondernemer op basis van uw hoofdactiviteit waarmee u ingeschreven staat bij de KvK geen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), dan is er wellicht een andere optie. Staat u in het Handelsregister met een SBI-code met nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kunt u vanaf 29 april jl. wellicht op basis van u nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS.

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (29-4-2020)

Kon u als ondernemer niet voldoen aan de voorwaarden van de BMKB, wellicht dat de verruiming u nu mogelijkheden biedt. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar vier jaar, zodat u over een langere periode het krediet kan terugbetalen. 

Corona-OverbruggingsLening (COL) (25-4-2020)

Bent u een startup, een scale-up, een innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En hebt u financiering nodig vanwege de coronamaatregelen, dan kunt u vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (25-4-2020)

Als grenswerker en als AOW’er kon u geen gebruik maken van de Tozo-regeling. Het kabinet gaat dit met terugwerkende aanpassen. U kunt de aanvraag naar verwachting eind april a.s. indienen, zodra de ministeriële regeling die deze uitbreiding regelt, van kracht is. 

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (25-4-2020)

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen (maximaal € 500.000 lenen van de BV), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. 

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (25-4-2020)

Hebt u winst gemaakt in 2019 en moet u vennootschapsbelasting over 2019 betalen, dan kunt u een verlies van 2020 pas in 2021 verrekenen. Het kabinet wilt u tegemoetkomen door toe te staan een ‘fiscale coronareserve’ ten laste van de winst van 2019 te brengen. Wij zullen hiervoor bij uw aangifte rekening houden.

Werkkostenregeling (25-4-2020)

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ die u als werkgever hebt om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Heb je als werkgever daarvoor de financiële ruimte dan kun je je werknemers in deze moeilijke tijd een extraatje onbelast geven.

Versoepeling urencriterium zzp’ers (25-4-2020)

Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werken in je bedrijf) om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat je je recht op zelfstandigenaftrek verliest, doordat je geen werk hebt in je onderneming als gevolg van de coronacrisis, gaat de Belastingdienst ervan uit dat je tussen maart 2020 t/m mei 2020 tenminste 24 uren per week in je onderneming hebt gewerkt, ook al heb je deze uren niet daadwerkelijk gewerkt.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of in de festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Hypotheken (25-4-2020)

Hebt u een hypotheek bij de bank, dan kunt u een betaalpauze van rente en aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als u tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Update Dga (25-4-2020)

Als dga moet u loon aan uzelf uitkeren dat passend is bij het werk wat u doet, het zogenaamde gebruikelijk loon (minimaal € 46.000,-- in 2020). Als u door de coronacrisis veel omzetverlies hebt, dan mag u tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van uw bedrijf. 

Lancering platform NLWerktDoor (23-4-2020)

Met de lancering van het platform wordt vraag en aanbod van werk op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Werkgevers in de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek zijn op zoek naar personeel, terwijl sommige productiebedrijven en dienstverleners grotendeels stil liggen, terwijl zij personeel kunnen uitlenen.

Kabinet komt met meer steun voor ondernemers (onder wie zzp'ers)  (24-04-2020)
Het kabinet komt met zes nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers, onder wie zzp'ers. Het gaat om tijdelijke belastingverlichtingen ter waarde van vier miljard euro. Het is de bedoeling dat het geld later alsnog grotendeels in de schatkist komt.

Een van de maatregelen is een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling. Dat houdt in dat ondernemers tijdelijk van een lager salaris voor zichzelf mogen uitgaan, wat resulteert in lagere loonheffing. Naar verwachting gaan 135.000 ondernemers gebruikmaken van deze regeling. Gemiddeld levert dat 6200 euro voordeel op, rekent het ministerie van Financiën voor.

Er wordt ook gesleuteld aan de zelfstandigenaftrek, een vrijstelling van inkomsten voor ondernemers. Voorwaarde voor die aftrek is dat ondernemers (ook zzp'ers) 1225 uur per jaar besteden aan hun bedrijf of eenmanszaak.

Door de coronacrisis dreigen veel mensen de norm niet te halen en daarom zal de Belastingdienst er van 1 maart tot en met 31 mei van uitgaan dat ondernemers zeker 24 uur per week hebben gewerkt. Het ministerie denkt dat 40.000 mensen hier profijt van hebben, gemiddeld 1800 euro.

Bloemen en bonnen

Er komt ook meer ruimte voor werkgevers om onbelaste vergoedingen aan hun werknemers te geven. Het gaat bijvoorbeeld om een bosje bloemen of een cadeaubon. Bijkomende voordeel volgens het kabinet: een extra impuls voor sectoren die de aardigheidjes produceren.

Ook de regeling voor de vennootschapsbelasting wordt tijdelijk aangepast. Om bedrijven meer geld in kas te laten houden, krijgen ze de mogelijkheid om verliezen die ze dit jaar verwachten te verrekenen met de vennootschapsbelasting over 2019. Die belasting, die bedrijven dit jaar moeten betalen, kan daarmee lager uitkomen. Volgens Financiën gaat deze maatregel 125.000 bedrijven aan.

Lenen en hypotheken

Het kabinet kondigt verder aan dat de invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om schulden af te lossen. Ongeveer 11.000 mensen hebben hier voordeel bij, schat het ministerie.

De laatste maatregel gaat over hypotheken. Mensen die een betaalpauze hebben aangevraagd zodat ze rente en aflossing later kunnen betalen, krijgen daarvoor meer ruimte. Het bedrag kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek. Naar verwachting zijn 60.000 mensen hiermee geholpen.


Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe maatregelen ingaan; ze worden eerst nog verder uitgewerkt. "De crisis duurt langer dan we allemaal zouden willen", zegt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. "Daarom kijken we continu wat we nog meer kunnen doen om zoveel mogelijk ondernemers te helpen om het vol te houden."

De financiële maatregelen die eerder waren aangekondigd, gelden tot eind mei. Voor al die maatregelen heeft het kabinet tot nu toe 19 miljard euro uitgegeven om de economie overeind te helpen. Daarbovenop komt er nog eens voor 49 miljard euro minder aan belastingen binnen waarvoor uitstel is verleend. De verwachting is dat grofweg 80 procent daarvan alsnog later binnenkomt.

Opgeteld loop de overheid dus dit jaar al 64 miljard euro aan inkomsten mis. Dat geld leent Nederland extra bij op de kapitaalmarkt.
(Bron: https://nos.nl/artikel/2331593-kabinet-komt-met-meer-steun-voor-ondernemers-onder-wie-zzp-ers.html)

Lancering platform NLWerktDoor (23-4-2020)

Met de lancering van het platform wordt vraag en aanbod van werk op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Werkgevers in de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek zijn op zoek naar personeel, terwijl sommige productiebedrijven en dienstverleners grotendeels stil liggen, terwijl zij personeel kunnen uitlenen. Om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden is het platform gelanceerd. NLWerktDoor (www.nlwerktdoor.nl) is een initiatief van de samenwerkende partijen in Persfectief op Werk: werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid

Vangnet voor flexwerkers (22-4-2020)

Als flexwerker valt u bij veel regelingen buiten de boot. Het kabinet onderzoekt een aanvullend vangnet voor de groep flexwerkers, inclusief studenten, artiesten en hybride ondernemers.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel - seizoensarbeid (NOW) (22-4-2020)

Met seizoensarbeid is in de NOW geen rekening gehouden. Het kabinet zoekt naar een uitvoerbare regeling voor bedrijven met seizoensarbeid, waarvoor de NOW door de huidige voorwaarden niet aansluit bij de praktijk.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel - verruiming (NOW) (22-4-2020)

De concernbepaling in de NOW-regeling is verruimd. Hebt u meerdere werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, dan mag u toch de NOW aanvragen. Individuele werkmaatschappijen van een concern die een omzetdaling van meer dan 20% hebben kunnen nu dus ook subsidie voor hun loonkosten aanvragen, ondanks dat het concern als geheel geen omzetdaling van meer dan 20% heeft.

Werktijdverkortingsregeling en kennismigranten (22-4-2020)

Hebt u als werkgever een ontheffing van de inmiddels vervallen werktijdverkorting (wtv)regeling, dan kunt u als werkgever niet meer voldoen aan het salariscriterium van de wtv als voor de niet gewerkte uren  de werknemers WW-uitkeringen aanvragen. U kunt dan als werkgever beboet worden voor illegale tewerkstelling als u een kennismigrant laat werken zonder aan het vereiste salariscriterium te voldoen.

Versnelling infraprojecten aangekondigd (22-4-2020)

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden.

Maatregelen corona verlengd (22-4-2020)

Eet- en drinkgelegenheden moeten hun deuren blijven sluiten tot 19 mei 2020. Ook kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s moeten voldoen aan de verlening tot 19 mei a.s.  Daarnaast geldt dit ook voor casino’s (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs, sportverenigingen, sauna's, speelhallen en seksinrichtingen.

Update Bijdrage Kinderopvang (21-4-2020)

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei a.s. open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei a.s. weer alle dagen naar school. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang aan u vergoeden.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig (17-4-2020)

Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat u hierdoor in problemen komt heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dit geldt alleen als u een rijbewijs hebt met een geldigheid van 10 jaar.

Update bijdrage kinderopvang (17-4-2020)

Maakt u gebruik van kinderopvang en hebt u de eigen bijdrage voor de kinderopvang doorbetaald, dan krijgt u uiterlijk in juli a.s. de eigen bijdrage vergoed. De eigen bijdrage zal worden vergoed op basis van de gegevens die op 6 april jl. bekend waren bij de Belastingdienst. De Sociale VerzekeringsBank (www.svb.nl) zal het bedrag rechtstreeks aan u overmaken.

Update Dga (17-4-2020)

De voorwaarden voor een dga om gebruik te maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) zijn ruimer dan wij aanvankelijk hebben opgegeven. Als u, alleen of samen met eventueel andere in de bv werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen bezit, kunt u een beroep doen op de Tozo, als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Update Cultuursector (16-4-2020)

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. De 300 miljoen euro extra steun omvat vier onderdelen.

 • Het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
 • Het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
 • De zes rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
 • De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de huidige steunmaatregelen maximaal zijn benut (NOW, TOGS, Tozo, etc.).

Compensatie voor siertelers en telers van fritesaardappelen (16-4-2020)

Het kabinet heeft extra steunmaatregelen getroffen. De extra steunmaatregelen gelden voor siertelers en telers van fritesaardappelen waarvoor de volgende situatie geldt:
- de productie gaat door terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt, en
- situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn, en
- situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.

Voor siertelers
Als dit voor uw sierteeltbedrijf geldt en hebt u in de periode maart, april, mei 2020 t.o.v. de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorafgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving, dan komt u in aanmerking voor een financiële compensatie om o.a. onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder uw ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Voor telers van fritesaardappelen
Geldt voor jou als teler van fritesaardappelen ook bovengenoemde situatie, dan kunt u een compensatie krijgen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in opslag hebt liggen. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites dit seizoen. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020.

Beide regelingen worden uitgevoerd door RVO.nl Op de website van RVO.nl zal op korte termijn informatie te vinden zijn hoe u zich kunt aanmelden voor deze regeling.

Update Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (BL-C) (16-4-2020)

Ook visserij- en aquacultuurbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op deze regeling voor tijdelijke kredietfaciliteiten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat borg voor de door de banken verleende kredieten aan agrarische ondernemers. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart 2020.

Ook heeft het kabinet besloten om de provisiekosten voor de BL-C te halveren (van 3% maar 1,5%, resp. van 1,0% naar 0,5% voor startende ondernemers en overnemers; dit eveneens met terugwerkende kracht.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie van € 4.000,– is dat uw privé- en zakenadres verschillen, dus dat u geen bedrijf aan huis hebt. Voor horecabedrijven als restaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. en cafés en voor ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties) mag het privéadres van jou als eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer moet u dan verklaren tenminste één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Hebt u een ambulante handel, dan is de kans aanwezig dat u uw bedrijf niet vanuit een apart, ‘vaste vestiging’ uitoefent, maar dat wel uw ambulante bedrijfsmiddelen voor hoge vaste kosten zorgen. Zo staat u als auto- en motorrijschoolhouder veelal op uw huisadres geregistreerd, maar hebt u wel  hoge kosten voor uw lesvoertuig(en). Ook dan komt u wel voor de compensatieregeling in aanmerking als u die hoge vaste lasten hebt.

Toeleveranciers
Ook als toeleverancier kunt u in aanmerking komen voor de € 4.000,– als u aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast moet uw omzetverlies worden veroorzaakt door tenminste een van de volgende voorwaarden:

 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis zijn geraakt door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder een code in tabel 1 van de SBI-codelijst op de website van rvo.nl.
 • Tenminste 70% van uw omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)

Als Zorgverlener kunt u een tegemoetkoming krijgen van zorginkopers, de zogenaamde continuïteitsbijdrage. Maar verwacht u ondanks deze continuïteitsbijdrage een omzetverlies van € 4.000,– en hebt u € 4.000,– of meer aan vaste lasten, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,–. U moet dan een kopie van de stukken uit uw boekhouding van 2020 kunnen overleggen, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die u van zorginkopers hebt ontvangen.

Aanvragen vanaf ca. 22 april 2020

U kunt de aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000,– rond 22 april 2020 aanvragen bij de RVO.nl. Als u een bericht van RVO.nl wilt ontvangen dat het indienen van een aanvraag mogelijk is, dan kunt u dat met een formulier op de website van RVO.nl aangeven (aanmelden update voor zorgondernemers).

Termijn bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing verlengd (16-4-2020)

Voor de bedrijfsfusie,  juridische fusie en splitsing gelden er termijnen voor de juridische handelingen om met terugwerkende kracht geruisloos de bedrijfsfusie (15 maanden), juridische fusie (12 maanden) en splitsing (12 maanden) aan te gaan.
In een beleidsbesluit keurt de staatssecretaris goed dat de inspecteur u ook hiervoor drie maanden extra de tijd geeft, als deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020.

Een groep bezorgde ondernemers uit de financiële- en marketingsector die zich belangeloos inzet om deze informatie helder op een rij te zetten. Zonder winstoogmerk, zonder bijbedoelingen. We gebruiken daarbij dezelfde bronnen die iedereen tot beschikking staan, en benadrukken dat we, net als iedereen, het nieuws van dag tot dag volgen. Deze website is bedoeld als hulpmiddel voor ondernemers en wordt dagelijks bijgewerkt.

Zorgondernemingen krijgen ook compensatie (TOGS) (16-4-2020)

Als Zorgverlener kunt u een tegemoetkoming krijgen van zorginkopers, de zogenaamde continuïteitsbijdrage. Maar verwacht u ondanks deze continuïteitsbijdrage een omzetverlies van € 4.000,– en hebt u € 4.000,– of meer aan vaste lasten, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,–. U moet dan een kopie van de stukken uit uw boekhouding van 2020 kunnen overleggen, waaruit blijkt wat de hoogte is van de tegemoetkomingen die u van zorginkopers hebt ontvangen.

Aanvragen vanaf ca. 22 april 2020

U kunt de aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000,– rond 22 april 2020 aanvragen bij de RVO.nl. Als u een bericht van RVO.nl wilt ontvangen dat het indienen van een aanvraag mogelijk is, dan kunt u dat met een formulier op de website van RVO.nl aangeven (aanmelden update voor zorgondernemers).

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)

Hebt u een agrarische recreatieonderneming, waarbij de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming onder 01 valt (Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht), maar hebt u een nevenactiviteit als recreatieonderneming, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de compensatie van € 4.000,–. Voorwaarde is dan dat uw nevenactiviteit valt on der SBI-code 55.20.1 (verhuur van vakantiehuisjes en appartementen), 55.20.2 (jeugdherbergen en vakantiekampen), 55.30 (kampeerterreinen) of 93.29.9 (overige recreatie). Het omzetverlies van minimaal € 4.000,– moet dan betrekking hebben op die nevenactiviteiten.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (16-4-2020)

Als u voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– in aanmerking komt, dan was het de vraag of deze compensatie tot de winst van uw onderneming zou behoren; anders gezegd, of u daar weer belasting over zou moeten betalen. Dat is niet de bedoeling, vandaar dat er vaak over een gift wordt gesproken. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat in het pakket Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht zal worden geregeld dat de ‘TOGS-compensatie’ niet tot de winst behoort.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (15-4-2020)

Bent u een flexwerker (uitzendmedewerker, oproepkracht, etc.) of een zzp’er, die minder dan 24 uur per week als ondernemer werkt, dan kunt u geen aanspraak maken op bijstand (de Tozo-regeling) maar ook niet op een WW-uitkering, omdat u niet voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Minister Koolmees is gevraagd om voor de groep die hierdoor buiten de boot valt, alsnog een coronaregeling te maken, zodat u in aanmerking kunt komen voor een uitkering.

Vaste reiskostenvergoeding en meer thuiswerkdagen (15-4-2020)

Bent u met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen uw medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt dan ook een onbelaste vergoeding voor dagen dat hij/zij niet naar het werk reist.

In een apart beleidsbesluit is aangegeven dat uw als werkgever een reiskostenvergoeding betaalt, die tijdelijk uitgaat van minder thuiswerkdagen, dat uw deze toch kan uitbetalen zonder fiscale gevolgen. Dus uw kunt als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Versoepeling anoniementarief identificatieplicht (15-4-2020)

Kun uw als werkgever vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet de identiteit van een werknemer vaststellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs, dan hoef uw tijdelijk niet het anoniementarief van 52% toe te passen. Voorwaarde is, dat zodra uw dit wel kunt doen, uw alsnog de identiteit vaststelt en dit vastlegt in uw loonadministratie.

Verlaagd btw-tarief sportscholen (15-4-2020)

Heb uw een sportschool en bied uw thuis online sportlessen aan, dan is tijdelijk vanaf 16 maart 2020 voor drie maanden goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief dat geldt voor het ‘aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening’ ook geldt voor sportlessen die online worden aangeboden.

Afspraken tussen retail en vastgoed: huur winkels opschorten (11-4-2020)

Huur uw een winkelpand, en kunt u de huur niet betalen dan hebt u wellicht wat aan de richtlijnen die de retailsector, de vastgoedbedrijven en de vastgoedfinanciers hebben opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen.

Volgens het ministerie van Economische Zaken is er een ‘gentlemen’s agreement’ opgesteld waarin is overeengekomen dat de verhuurders van de panden de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni 2020. Ook zullen er geen winkeliers uit de panden zetten als u kan aantonen dat de problemen door de coronacrisis komen. Op lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen in zicht, maar daar moeten nog verdere afspraken over gemaakt worden.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (10-4-2020)

Als u voor een werknemer toch ontslag wilt aanvragen, houd dan rekening met de NOW. Doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) is dat ontslag zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Vraag u sinds 2 april 2020 toch ontslag om bedrijfseconomische redenen aan (in plaats van een beroep op de NOW te doen), dan zul u bij die ontslagaanvraag moeten motiveren dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW.t

Het UWV neemt ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen wel in behandeling. Bij dergelijke ontslagaanvragen gelden de gebruikelijke afwegingen voor ontslag. Het UWV zal bij ontslagaanvragen vanaf 2 april 2020 het besluit over de ontslagaanvraag ook de motivering meenemen waarom u niet deelneemt aan de NOW-regeling.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (10-4-2020)

Hebt u een uitkering voor inkomensaanvulling aangevraagd voor drie maanden, maar is het u gelukt om toch weer opdrachten of omzet binnen te halen, dan bent u verplicht om de wijziging in uw inkomenssitutatie door te geven aan de gemeente.

Kijk in zo’n situatie als u het financieel toch lijkt te kunnen redden om de inkomensaanvulling stop te zetten. De gemeenten controleren achteraf welk inkomen u daadwerkelijk hebt gehad.

 

Update DGA (10-4-2020)

Als DGA kunt u in aanmerking komen voor de Bijstand voor zelfstandigen (Tozo), als u voldoet aan het urencriterium, meer dan 50% van de aandelen bezit en als u geen salaris kan uitbetalen vanuit uw bv aan uzelf.
Maar als de bv wel over voldoende vermogen beschikt om het salaris uit te betalen, dan heeft de DGA geen recht op de Tozo.

 

Herfinancieren leverancierskredieten (9-4-2020)

Winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. Er komt een herverzekering voor het hele jaar 2020. De bedoeling is dat deze snel wordt ingevoerd om te voorkomen dat zodat kredietverleners niet hun limieten naar 0 euro zullen verlagen. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt.

 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups (9-4-2020)

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

 

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (8-4-2020)

De premie voor de BMKB wordt verlaagd van 3,9% naar 2% om de financiering toegankelijker te maken voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

 

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) (8-4-2020)

Het kabinet heeft besloten tijdelijk een ‘corona-module’ toe te voegen voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling, GO-C genaamd. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% bedragen voor grootbedrijf met een omzet vanaf 50 miljoen euro. Het zal 90% bedragen voor mkb-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro. Het totale garantieplafond voor de GO wordt verhoogd naar 10 miljard euro. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

 

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (8-4-2020)

Het kabinet heeft de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat veel meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TOGS-regeling, mits u ook aan de overige voorwaarden voldoet. Bedrijven als food- en non-food winkels, markthandel, taxibedrijven, rijschoolhouders, verschillende reparatiebedrijven, verschillende groothandels, praktijken van fysiotherapeuten, verloskundigen, etc. Kijk op de website van RVO.nl of de SBI-code van jouw inschrijving er bij staat. Vanaf uiterlijk 15 april 2020 kunt u dan een aanvraag indienen voor de eenmalige gift van € 4.000,–.

Vestigingsvereiste aangepast

Hebt u een bedrijf aan huis, bijvoorbeeld een schoonheidssalon of een rijschool, dan kwam u niet voor de eenmalige gift in aanmerking. Een voorwaarde was dat u fysiek elders een vestiging of productiemiddelen moest hebben. Dit is aangepast. Hebt u ‘omvangrijke periodieke vaste lasten’ terwijl u onderneming op uw huisadres staat ingeschreven, dan kunt u toch een beroep doen op de eenmalige gift. Uw bedrijfsactiviteiten moeten dan wel een ‘zekere minimale omvang’ c.q. omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben om voor de gift in aanmerking te komen. Dit moet u met een verklaring onderbouwen. Hierdoor kunt u als manegehouder op eigen erf of een rijschoolhouder met meerder lesauto’s, toch in aanmerking komen voor de gift.

Oproep opschorten huur

Het kabinet heeft gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, ondernemers in de detailhandel, brouwers en ondernemers in de horeca om te kijken hoe de pijn in de sector evenredig kan worden verdeeld. Voor de detailhandel hebben huurders en verhuurders van winkelruimte een brede oproep gedaan aan alle partijen om tot 20 april a.s. de huur op te schorten en de ruimte die daardoor ontstaat te gebruiken om gezamenlijk tot maatwerkoplossingen te komen.

Uitverkoop pas na 1 juli 2020

Het kabinet wil de brancheorganisaties ondersteunen om massale kortingsacties voor 1 juli a.s. tegen te gaan. Op dit moment onderzoekt het kabinet de mogelijkheden.

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (8-4-2020)

In onze update van 1 april jl. gaven wij aan dat u als bestuurder van een bv (of nv) een aparte ‘melding betalingsonmacht’ moest doen bij de Belastingdienst en het Bedrijfspensioenfonds, als u niet kan betalen. Dit om te voorkomen dat u als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld.

De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. U hoeft niet meer afzonderlijk een ‘melding betalingsonmacht’ in te dienen als u uitstel van betaling aanvraagt. Dit geldt zowel voor naheffingsaanslagen waarvan de termijn van twee weken voor de melding van betalingsonmacht al verstreken zijn als voor toekomstige belastingen. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart aan u terug.

 

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders (7-4-2020)

Als gevolg van de coronacrisis kunt u als zorgprofessional worden geconfronteerd met een (fors) lagere omzet. Toch kunt u in principe geen beroep doen op de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS), de bijstand voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW). Om als zorgverlener ook ondersteuning te ontvangen kunt u als zorgaanbieder een bijdrage krijgen van de zorgverzekeraars als u inkomsten misloopt tijdens de coronacrisis.

Bent u als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten, dan kunt u in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Hierdoor krijgt u compensatie voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. De bedoeling is dat u met de bijdrage onder meer uw vaste lasten kan blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier u bijstaan en tevens garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart t/m in principe 30 juni 2020. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De steun op hoofdlijnen volgens de brief van Zorgverzekeraars Nederland van 5 april 2020:

 • de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
 • de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
 • dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
 • onze verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Volgens de brief is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.
Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van € 250,– euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

 

Update Dga (6-4-2020)

Als dga kunt u tijdelijk uw dga-loon verlagen als u in liquiditeitsproblemen verkeert. Dat kan niet met terugwerkende kracht. Wel moet u eind 2020 uw loon weer terugbrengen naar het loon dat voor u gebruikelijk is.

 

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW (6-4-2020)

U kunt de subsidie sinds vandaag aanvragen bij het UWV met een formulier op hun website.
Raadpleeg op de website welke gegevens u bij de hand moeten hebben voor de aanvraag. U kunt de aanvraag indienen tot 31 mei 2020.

 

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (6-4-2020)

De tegemoetkoming van € 4.000,– geldt per onderneming. Hebt u een onderneming (eenmanszaak) met drie vestigingen, dan geldt toch maar eenmaal de tegemoetkoming van € 4.000,–.

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (4-4-2020)

Meer belastingsoorten

Het bijzonder uitstel gold al voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Bijzonder uitstel kunt u nu ook aanvragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. U kunt tot 19 juni 2020 uw uitstelverzoek indienen voor de bovengenoemde belastingsoorten. Ook voor douanerechten kunt u een uitstelverzoek indienen als u financieel in problemen bent en u deze niet kunt betalen.

Administratieve versoepelingen

Als u langer dan 3 maanden uitstel wilt, dan vervalt de eis van een zogenaamde ‘verklaring van een derde-deskundige’ als de totale belastingschuld waarvoor u uitstel aanvraagt minder is dan € 20.000,–. Dan kunt u volstaan met bewijs waaruit blijkt dat de omzetcijfers/bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald t.o.v. de voorgaande maanden. Vraagt u voor meer dan € 20.000,– belastingschuld uitstel aan voor langer dan drie maanden, dan blijft een ‘verklaring van een derde-deskundige’ bestaan. De staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laat nog weten hoe en wat u moet laten aanleveren met de verklaring en door wie.

Ondernemers met g-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Hebt u een g-rekening, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zie de instructie op de website van de Belastingdienst hoe u het verzoek voor deblokkering van de g-rekening kunt doen (ga op de site naar ondernemers – coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers – deblokkeren g-rekening).

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 08:48

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom vandaag de regeling NOW. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven. Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Met de NOW ondersteunen we werkgevers die ook in deze moeilijke periode vasthouden aan hun werknemers, ook diegenen zonder vast contract.”

Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Het kabinet neemt de uitzonderlijke stap tot loontegemoetkoming om snel grote aantallen bedrijven en hun medewerkers de crisis door te helpen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de extra uitgave van tien miljard euro voor deze regeling. En UWV zet zich tot het uiterste in om werkgevers snel te kunnen helpen. Maar de grote verschillen tussen bedrijven, de urgentie, de uitvoerbaarheid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij deze noodmaatregel weinig ruimte is voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Sommige bedrijven zullen daarom minder goed of niet bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis van een gemiddelde jaaromzet nadelig vinden.

Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden. Het kabinet heeft veel waardering voor het werk dat UWV in korte tijd verzet.

 

 

Signaal ontbrekende SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19 30 maart 2020
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan een lijst van SBI-codes. Gebleken is dat deze lijst niet compleet is. De overheid is op dit moment bezig te kijken naar uitbreidingen van deze regeling. Via onderstaande link kunt u aangeven als u vindt dat u ten onrechte niet bent opgenomen:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

 

Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID-19 27 maart 2020
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
Uw onderneming is niet failliet.
Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Bel ons gerust! Wij hebben deze aanvraag snel voor u geregeld!

 

Update Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen (27-3-2020)
27 maart 2020
Wat doen de verschillende banken?

Uitstel aflossing leningen

Ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro die die in de kern gezond zijn, kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen
Terugdraaien laatste aflossing bij sommige banken mogelijk in overleg of via aanvraag

Aan te vragen via:
ABN AMRO: gaat automatisch tenzij je een afmelding doet, via website – corona (Vanaf 27 maart 2020 heeft de ABN Amro de limiet verhoogd naar 50 miljoen euro!)

ING: Mijn ING Zakelijk

Rabobank: via website – corona

RegioBank: neem contact op met je Zelfstandig Adviseur

SNS: bel (030) 2196975

Triodos: neem contact op met je relatiemanager

 

Verhogen bestaande financiering

Zoveel mogelijk via verruimde Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
Bij BMKB grotere kans op toekenning aanvraag, omdat overheid borg staat voor een groter deel van het risico op de lening
Geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 tot 1 april 2021
Geldt ook voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met looptijd tot 2 jaar

Privé-hypotheek

De banken willen ook de particulieren helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Per klant wordt bekeken wat mogelijk is.

Aan te vragen via
ABN AMRO: via website – corona

Achmea: zie website – corona

ASN: via hulpteam Hypotheken (030) 2197010

ING: Mijn ING Zakelijk

Rabobank: maak een terugbelafspraak via website – corona

Regiobank: bel of mail het Hulpteam Hypotheken (030) 2197010 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Triodos: neem contact op met de hypotheekadviseurs (030) 6942500 of stuur een e-mail, zie website – corona

 

Update Tegemoetkoming loonkosten dga’s (27-3-2020)
27 maart 2020
Wij verwachten dat vandaag de uitwerking van een aantal steunmaatregelen bekend worden gemaakt door het Rijk. Zodra deze bekend zijn, kun je deze vinden op de website.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (27-3-2020)
27 maart 2020
Wij verwachten dat vandaag de uitwerking van een aantal steunmaatregelen bekend worden gemaakt door het Rijk. Zodra deze bekend zijn, kun je deze vinden op de website.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (27-3-2020)
27 maart 2020
Wij verwachten dat vandaag de uitwerking van een aantal steunmaatregelen bekend worden gemaakt door het Rijk. Zodra deze bekend zijn, kun je deze vinden op de website.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (27-3-2020)
27 maart 2020
Wij verwachten dat vandaag de uitwerking van een aantal steunmaatregelen bekend worden gemaakt door het Rijk.
Zodra deze bekend zijn, kun je deze vinden op de website.

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (24-3-2020)
24 maart 2020
Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen:

- Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met je bedrijf (inschrijving KvK)
- Je werkt meer dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf (ca. 25 uur per week)
- Je bent 18 jaar of ouder en niet met pensioen;
- Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
- Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
- Je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je in Nederland uit;
- Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (zoals inschrijving Handelsregister KvK).
- De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd, als je al op 1 maart jl. in de financiële problemen bent gekomen door de Corona-maatregelen.

De inkomensondersteuning geldt voor maximaal 3 maanden en hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517,–. De lening moet je wel terugbetalen. Het rentepercentage is nog niet bekend maar zal in ieder geval lager liggen dan de 8% die voor de Bbz geldt.

De Tozo-regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook als je pas in mei a.s. in financiële problemen komt, kun je nog een aanvraag indienen.

Het streven van de gemeenten is om binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag je te laten weten of je voor de regeling in aanmerking komt. Lukt dat niet, dan kan de gemeente een voorschot geven.

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (24-3-2020)
24 maart 2020
Ben je een zzp’er? Dan kun je ook gebruik maken van de Borgstelling MKB-kredieten, zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

 

Update tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) – vrijwillige sluiting (21-3-2020)
21 maart 2020
Zojuist is bekend geworden dat ook bij vrijwillige sluiting je gebruik kunt maken van de tegemoetkoming loonkosten personeel. De NOW-regeling geldt dus ook voor kappers, schoonheidssalons, bakkers, etc. die vrijwillig de deuren sluiten.

Samengevat zijn de voorwaarden:

 • Als je NOW aanvraagt ben je verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor je werknemers in de periode waarvoor je tegemoetkoming krijgt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die je eenmalig kunt verlengen met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).
 • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.
 • De NOW moet je aanvragen bij het UWV. Dat kun je nu nog niet doen, maar daar wordt hard aan gewerkt. Wanneer je een aanvraag kunt doen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (21-3-2020)
21 maart 2020
Update noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren
Er is meer bekend over de voorwaarden, die momenteel nog verder worden uitgewerkt.
De compensatie is € 4.000,- per onderneming, niet per ondernemer.

Behalve eet- en drinkgelegenheden en reisbranche, geldt het ook voor schoonheidssalons en andere bedrijven die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

De regeling geldt niet als je je bedrijf aan huis hebt. Je kunt nu nog geen aanvraag doen, maar RVO (www.rvo.nl) zal de regeling uitvoeren. Je mag zelf weten waar je het bedrag aan besteedt.

Coulance betaling pensioenpremies personeel (21-3-2020)
21 maart 2020
Update - De Stichting van de Arbeid waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, heeft met de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken coulant om te gaan met de betaling van pensioenpremies door ondernemers die in acute problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij zullen met de specifieke bedrijven een speciale regeling treffen.
Het Pensioenfonds Detailhandel en de branchevereniging INretail zijn overeengekomen dat de winkeliers de betaling van de pensioenpremie voor hun personeel maximaal 60 dagen mogen uitstellen.

Acties kabinet

De overheid heeft maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden, die economisch gezien forse impact hebben op het dagelijks leven in Nederland, in het bijzonder voor de ondernemers, van zzp’er tot multinational. Voor een ieder zullen de gevolgen merkbaar zijn, zowel privé als zakelijk.

17 maart jl. heeft het kabinet bij monde van de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes het steunpakket voor bedrijven bekend gemaakt voor bedrijven die door het coronavirus in problemen komen. Welke maatregelen zijn aangekondigd en in hoeverre zijn deze voor u te gebruiken?

Compensatieregeling getroffen sectoren

Sommige sectoren worden extra hard getroffen door de maatregelen van het kabinet, bijvoorbeeld omdat er een verplichte sluiting geldt (horeca) of door annuleringen (reisbranche). Het kabinet komt met een compensatieregeling van € 4.000,-, die niet hoeft te worden terugbetaald, maar die bedoeld is om lopende kosten te kunnen betalen. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Vooralsnog verwachten wij dat alleen een beperkte groep bedrijven die verplicht zijn hun deuren te sluiten, aanspraak kunnen maken op deze compensatie.

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Voor de voorlopige aanslagen over dit jaar kunnen wij een verzoek voor een verlaging indienen voor de vennootschapsbelasting voor de bv en/of voor de inkomstenbelasting afgestemd op een lagere winst c.q. inkomen. Mocht in de loop van 2020 blijken dat de winst en uw inkomen toch hoger uitkomt, dan kunnen we in de loop van 2020 opnieuw een verzoek voor u indienen voor een aanvullende, hogere aanslag, zodat u toch een beetje in de pas blijft lopen met de belastingen.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

De aanvragen om bijzonder uitstel van betaling kan nu ingediend worden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Daarvoor moet u een brief naar de Belastingdienst sturen waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen stoppen zij met het invorderen van het geld van de belastingaanslagen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Even praktisch: u kunt pas uitstel aanvragen als u aanslagen hebt ontvangen; dit geldt voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Voor de omzetbelasting (btw) en de loonheffingen geldt dat u uitstel kunt aanvragen nadat de aangifte is ingediend.

Heeft u langer dan 3 maanden uitstel nodig, dan moet er een verklaring van een deskundige meegestuurd worden. Neem contact met ons op om dit af te stemmen.

Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Zolang de opdrachten bij uw bedrijf doorlopen en de betalingen van deze opdrachten bij u binnen blijven komen en u geld hebt om met name de omzet- en de loonbelastingen te betalen raden wij u aan om geen uitstel van betaling aan te vragen voor de belastingen voor 2020; deze belastingen zullen namelijk niet lager worden en ooit toch betaald moeten worden. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kunt u voor 2020 verlagingen aanvragen (zie verlaging voorlopige aanslagen 2020).

Heeft u nog maar heel weinig opdrachten of geen opdrachten meer en heeft u geen geld om de aanslagen te betalen, dan raden wij u aan voor alle lopende belastingaanslagen, zowel voor 2020 als voor eerdere jaren uitstel van betaling aan te vragen. Hier kunnen wij u bij helpen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Daalt uw inkomen onder het bijstandsniveau dan kunt u een aanvulling op uw inkomen ontvangen voor levensonderhoud. De netto bijstandsuitkering, inclusief vakantiegeld voor alleenstaanden is € 1.052,32 per maand. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. De Bbz-lening staat ook open voor dga’s die een meerderheidsbelang hebben in de bv. Normaal gesproken kom je niet in aanmerking voor de ondersteuning als u spaargeld/vermogen heeft of als uw partner inkomen heeft. De zogenaamde ‘vermogenstoets en partnertoets’ zal in deze tijdelijke regeling komen te vervallen. Ondersteuning volgens deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Waaraan u exact moet voldoen en welke regels er precies gaan gelden voor deze regeling is nu nog niet bekend maar zal in de komende periode bekend worden gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Tegemoetkoming loonkosten personeel

Dit is een regeling voor als u personeel in dienst heeft en wanneer u een omzetverlies verwacht van minimaal 20%. U kunt dan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De bedoeling is dat u daardoor uw personeel kan blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel mag worden ontslagen vanwege het coronavirus. Deze zogenaamde ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’ wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling ‘werktijdverkorting’. Houd de website van de rijksoverheid in de gaten of de NOW is opengesteld en hoe u de tegemoetkoming kan aanvragen. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen.   

Tegemoetkoming loonkosten dga’s

Staat u alleen zelf op de loonlijst van uw holding, dan bent u meestal niet een ‘normale’ werknemer, maar heeft u een bijzondere status. U draagt dan namelijk geen werknemerspremies af, zoals ww-premie, wia-premie etc. Normaal gesproken kunt u dan als dga geen werktijdverkorting aanvragen met een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiervoor moeten we afwachten wat de uitwerking van de regels voor de NOW zijn of de dga een beroep zou kunnen doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Ook hiervoor geldt weer: houd het nieuws in de gaten, dat doen wij zeker ook.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers, die via de bank moeilijk een financiering kunnen krijgen. Als een ondernemer een krediet heeft lopen bij Qredits en geraakt wordt door de coronaproblematiek, dan kan tijdelijk uitstel van aflossing voor zes maanden worden aangevraagd, terwijl de rente wordt verlaagd naar 2%. Neem hiervoor contact op met Qredits (https://qredits.nl/).

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven kunnen de BMKB-regeling benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening-courantkrediet bij de bank te kunnen verhogen. Deze verruimin g is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavrius.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Deze regeling wordt verruimd.  

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuibouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. De aangepaste BL-regeling geldt vanaf 18 maart 2020.  

Overleg over toeristenbelasting en maatregelen cultuursector

Het kabinet overleg met de gemeenten over de mogelijkheid om voorlopige lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het kabinet met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij bovengenoemde maatregelen en eventuele specifieke maatregelen.

Bijdrage kinderopvang

Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. Verder informatie volgt zo snel mogelijk.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Ondernemers in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen zes maanden uitstel van rente en aflossing krijgen op hun lopende leningen. Het gaat om de volgende banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank, de Volksbank en BNG Bank.

Ook hebben de banken aangekondigd uitstel te willen geven voor het aflossen van een hypotheek of lening, alleen wordt dat per klant bekeken. Kijk op de website van uw bank wat je hiervoor moet doen.

Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting

Tijdens de tijdelijke arbeidsduurverkorting i.v.m. het coronavirus kunnen werknemers in een van de volgende situaties terecht komen. Wat gebeurt er dan met de pensioenopbouw?

 • Arbeidsduurverkorting, maar het dienstverband duurt voort: de pensioenopbouw gaat onverkort door. Als er een lager loon wordt ontvangen kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting
 • Arbeidsduurverkorting waarbij het dienstverband (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd (bijvoorbeeld ww-uitkering). De pensioenopbouw mag worden voortgezet o basis van het pensioengevend loon dat de medewerker voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting heeft ontvangen
 • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

Bronvermelding: www.coronaregelingen.nl 

Ongetwijfeld zullen er nog zaken onbeantwoord zijn gebleven. Wij adviseren en ondersteunen u graag in deze moeilijke omstandigheden. Bel of mail ons.