facebook logo  twitter logo  LinkedIn 02

Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Op alle producten en diensten heft de overheid btw (belasting over toegevoegde waarde, ofwel omzetbelasting). Na verkoop van de producten, draagt het bedrijf de btw af aan de Belastingdienst.Hiervan betaalt de Rijksoverheid onder meer onderwijs, zorg en wegen.

Periodiek zult u aangifte voor de omzetbelasting moeten doen. Dit kan zijn ééns per jaar, per kwartaal of per maand. U kunt deze aangifte zelf doen of het aan ons uitbesteden.

ICP
Dit kan ook in combinatie met de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Hierin vullen wij alle intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in, die u heeft geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook vermelden wij de waarde van eigen goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht.

Verder

Wij adviseren ook over:

  • de verleggingsregel,
  • btw-verplichtingen binnen en buiten de EU
  • btw-correctieprivégebruiken.
  • btw en onroerendgoed
  • besluit uitsluiting omzetbelasting;
  • etc. etc.