Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Zowel particulieren als ondernemers kunnen bij ons terecht voor hun aangifte inkomstenbelasting. Wij bekijken vooraf met u of er nog bruikbare fiscale voorzieningen zijn waarvan u gebruik kunt maken.

Belasting
Als u in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft, moet u daarover belasting betalen. U betaalt belasting over uw inkomen, over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. 

IB-ondernemers
Bij ondernemers gaat het om zogenoemde IB-ondernemers. Niet iedereen is namelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. In dat geval bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De vennootschapsbelasting (VPB) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv (besloten vennootschap) of nv (naamloze vennootschap)? Dan moet u aangifte vennootschapsbelasting doen.

Ondersteuning
In Nederland geldt voor het belastingjaar 2022 voor de eerste € 395.000 een tarief van 15% en voor het deel boven de € 395.000 euro een tarief van 25,8%.

Wij kunnen u ondersteunen bij het regelen van deze aangifte. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Daarnaast geven wij advies hoe om te gaan met bijvoorbeeld pensioen in eigen beheer en wat hierbij de fiscale gevolgen zijn. Steeds gebruikelijker is een vooroverleg met de Belastingdienst. Dit kunnen wij ook voor u voeren.

Op alle producten en diensten heft de overheid btw (belasting over toegevoegde waarde, ofwel omzetbelasting). Na verkoop van de producten, draagt het bedrijf de btw af aan de Belastingdienst.Hiervan betaalt de Rijksoverheid onder meer onderwijs, zorg en wegen.

Periodiek zult u aangifte voor de omzetbelasting moeten doen. Dit kan zijn ééns per jaar, per kwartaal of per maand. U kunt deze aangifte zelf doen of het aan ons uitbesteden.

ICP
Dit kan ook in combinatie met de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Hierin vullen wij alle intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten in, die u heeft geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Ook vermelden wij de waarde van eigen goederen die u naar een ander EU-land hebt gebracht.

Verder

Wij adviseren ook over:

  • de verleggingsregel,
  • btw-verplichtingen binnen en buiten de EU
  • btw-correctieprivégebruiken.
  • btw en onroerendgoed
  • besluit uitsluiting omzetbelasting;
  • etc. etc.