facebook logo  twitter logo  LinkedIn 02

Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen moet iedere onderneming elk jaar een jaarrekening op (laten) maken. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Het is ook het visitekaartje van uw bedrijf aan de bank, kredietinstelling of investeerders. U krijgt van ons een duidelijk overzicht van de diverse (kosten)posten. Wanneer u de administratie grotendeels zelf doet, volstaan wij met het controleren en corrigeren van de jaarrekening. Ook kunnen wij diverse zaken bijboeken, waaronder afschrijvingen, pensioenverplichtingen en correcties privégebruik. Voor bv’s en nv’s bestaat ook nog de verplichting de jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Twee soorten jaarrekeningen
Er zijn twee soorten jaarrekeningen. De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van de onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van uw onderneming. Het geeft een beeld van het vermogen en de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.