Slide background

Vertrouwd, veilig en geregeld

Slide background
Slide background

De financiële administratie is voor veel ondernemers een noodzakelijk kwaad. Het heeft niet de hoogste prioriteit en kost veel tijd. En tijd is natuurlijk kostbaar voor een ondernemer. Een correct gevoerde administratie is echter wel een wettelijke verplichting waaraan u moet voldoen wanneer u een eigen zaak heeft. Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs levert maatwerk en neemt u deze zorgen uithanden.

Opties

U kunt:

  • zelf de administratie, digitaal, verzorgen
  • wij controleren de gegevens periodiek en stellen de jaarrekening samen.
  • ons maandelijks of per kwartaal of per jaar de gehele administratie laten verzorgen, uw (dubieuze) debiteuren in kaart laten brengen en eventueel aanschrijven. Dit proces geschiedt geheel of nagenoeg geheel gedigitaliseerd.

Voor iedere situatie bedenken we een oplossing. Wij houden u op de hoogte van de laatste financiële ontwikkelingen. Hierdoor kunt u snel inspelen op veranderingen.

Wilt u de administratie zelf doen dan kunnen wij onze onlinepakketten aanbieden zoals Exact Online, SnelStart als ook scan- en herkensoftware. Met onze rapportagemodule kunnen wij, na controle, hieruit de jaarrekening samenstellen. Via TeamViewer kunnen wij u hierbij te hulp schieten.

U kunt uw loonadministratie met een gerust hart uit handen geven aan Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs. Ongeacht onder welke CAO uw onderneming valt, van kapperszaak tot transportbedrijf: wij helpen u graag. We kunnen van het volledige personeelsbestand de salarisadministratie overnemen, maar ook van een deel van de werknemers, inclusief zogenoemde eerstedagsmeldingen en ziek- en betermeldingen. Ook adviseren wij in het opstellen van arbeidscontracten en het ontbinden hiervan. Wij kunnen uw tussenpersoon zijn voor instellingen als ARBO- en Belastingdienst, het UWV en pensioenuitvoerders.