Online portal van: Doornekamp ABC BedrijfsadviseursNewsfeed
Zoeken op:
 
Pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten? Regel het snel
De Belastingdienst attendeert op de mogelijkheid voor dga's om een in eigen beheer opgebouwd pensioen (PEB) om te zetten in een oudedagsverplichting of om het pensioen af te kopen. Tot 1 januari 2020 is afkoop nog mogelijk met een korting op de loonheffing. Lees verder...
SLIM ontwikkelen in het mkb
Om levenslang ontwikkelen te stimuleren wordt per 1 maart 2020 de SLIM-regeling ingevoerd. Deze regeling voorziet in een subsidie voor ontwikkelen en leren binnen mkb-bedrijven. Lees verder...
Hoge Raad: tipgeversbewijs kan geldig zijn
In de spraakmakende tipgeverszaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Hof Den Bosch te snel geoordeeld dat bewijs afkomstig van een tipgever niet mocht worden gebruikt. Lees verder...
Netwerk belangrijkste weg naar nieuwe baan
Het eigen netwerk is nog steeds de meest effectieve manier om een nieuwe baan te vinden. Een vijfde van de Nederlanders die dit jaar van baan wisselde, vond in het afgelopen jaar via bekenden werk, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder zo’n 15.000 respondenten. 21% van de Nederlanders die van baan wisselden vond in 2019 een baan via hun eigen netwerk. Dit is 2% minder dan vorig jaar. Van de respondenten wisselde meer dan 1 op de 4 van baan, waarvan 11% intern en 15% bij een andere werkgever. Lees verder...
Kater voor restauranthouders
De Hoge Raad is van oordeel dat het niet uitmaakt of het verstrekken van alcoholhoudende dranken onderdeel uitmaakt van een dienst waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat of niet. Altijd zijn alcoholhoudende dranken onderworpen aan het hoge btw-tarief. Lees verder...
Hoge Raad: werkgever moet instemmen met beëindiging slapend dienstverband
De Hoge Raad is van oordeel dat een werkgever alleen bij uitzondering een verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer voor beëindiging van een slapend dienstverband mag afwijzen. Lees verder...
Veel nieuwe cao-akkoorden in oktober
De in oktober gemaakte loonafspraken volgen de trend van 2018 en 2019. De gemiddelde loonafspraak ligt met 2,9% boven het gemiddelde van de eerdere maanden. Daarmee is de trend nog steeds opwaarts. Lees verder...
Aanpassing premiestelling startende werkgevers
De vaststelling van de Whk-premie voor startende ondernemers wordt aangepast. De aanpassing was nodig na een arrest van de Hoge Raad. Lees verder...
Geen hulp gevraagd; verzuimboete blijft in stand
Een weduwe verweert zich bij Rechtbank Den Haag dat haar niet kon worden verweten dat zij geen aangifte IB over 2015 had gedaan. Zij miste na het overlijden van haar man de kennis en informatie om dit te doen. Volgens de rechtbank betekent dat niet dat haar geen verwijt kan worden gemaakt. Zij had de hulp van derden kunnen en moeten inroepen. Lees verder...
Bouw voor oud
Uit onderzoek van ANBO en ActiZ blijkt dat miljardeninvesteringen nodig zijn om de woningnood voor ouderen op te vangen. Bij de groei van het aantal ouderen met zorgvragen zit de oplossing ‘m niet alleen in méér zorg, maar vooral ook in voldoende geschikte woningen voor ouderen. Er is in Nederland nu al een groot tekort aan tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken. ANBO en ActiZ pleiten daarom voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Lees verder...