Online portal van: Doornekamp ABC BedrijfsadviseursNewsfeed
Zoeken op:
 
Standaard-karakter cao verzet zich tegen OR-afspraken
Hof Den Haag moest onlangs oordelen over de vraag of het standaardkarakter van een cao zich verzet tegen afspraken tussen werkgever en werknemers (via de OR) over zaken die niet in de cao zijn geregeld. Lees verder...
KIA eerst berekenen, dan verdelen over vennoten
Voor de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet men uitgaan van de totale investeringen door een volledig samenwerkingsverband voordat deze aftrek onder de vennoten is te verdelen. Lees verder...
Bezwaren box 3-heffing IB 2018 aangewezen als massaal bezwaar
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de bezwaren tegen de box 3-heffing in de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 nu al aangewezen als massaal bezwaar. Vorig jaar werden de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2017 ook aangewezen als massaal bezwaar. Lees verder...
Veel ‘verborgen matches’ bij moeilijk vervulbare vacatures
Door te kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en competenties hebben kunnen veel moeilijk vervulbare vacatures mogelijk tóch worden ingevuld. Vervolgens kunnen deze personen geschikt gemaakt voor de vacature door bijvoorbeeld bijscholing. Lees verder...
Lange termijn voor opvragen schriftelijke bescheiden
Er geldt geen termijn waarbinnen de inspecteur iemand moet verzoeken zijn aftrekbare kosten voor de eigen woning met schriftelijke bescheiden te staven. Ook niet als de inspecteur de aangiften in andere jaren heeft gevolgd, tenzij de inspecteur de indruk heeft gewekt dat het volgen van aangiften berust op een weloverwogen standpunt. Lees verder...
Fiscale eenheid OB kan ook bij geringe gezamenlijke activiteit
Twee of meer btw-ondernemers die een gezamenlijke economische activiteit hebben, kunnen ook een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen als die gezamenlijke activiteit van beperkte omvang is. Hierbij geldt namelijk geen minimumomvang, zo blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Lees verder...
Werkgevers willen niet alleen betalen voor ouderschapsverlof
Laat werkgevers niet exclusief opdraaien voor de kosten van twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op de stemming in het Europees Parlement over de work-life balance-richtlijn, waarin het betaald ouderschapsverlof is opgenomen. Lees verder...
Aanpassing box 3-heffing niet eenvoudig
Het is niet eenvoudig om de vermogensrendementsheffing om te vormen in een heffing op basis van werkelijk rendement, zo heeft staatssecretaris Snel van Financiën de Tweede Kamer laten weten. Zo’n heffing voldoet namelijk niet aan de huidige uitgangspunten, zoals het aantal belastingplichtigen, de vooringevulde aangifte en het tegengaan van belastingontwijking. Lees verder...
Fors minder pensioen voor vrouwen
Mannen bouwen veel meer pensioen op dan vrouwen. Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt. Lees verder...
Twee vergrijpboeten voor één passiefpost omzetbelasting
Als na het opstellen van de jaarrekening blijkt dat er nog omzetbelasting is verschuldigd, kan de inspecteur hiervoor twee vergrijpboeten opleggen. Een vergrijpboete als de ondernemer niet uit eigen beweging heeft gesuppleerd en een tweede vergrijpboete voor het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting. Lees verder...